Dāvanu karti vari iegādāties Galleria Riga Infocentrā. Tā sniedz iespēju iepirkties un izmantot pakalpojumus tikai t/c Galleria Riga veikalos un pie pakalpojumu snedzējiem.

Dāvanu karte ir derīga 6 mēnešus. Dāvanu karte nevar tikt izmantota norēķiniem bankas filiālē, kā arī pie atsevišķiem tirgotājiem, kas nav nodrošinājuši tehnisko risinājumu dāvanu karšu pieņemšanai.

Par bojātas kartes nomaiņu, kartes derīguma termiņa pagarināšanu, konta uzturēšanu pēc derīguma termiņa beigām un nepamatotu pretenziju izskatīšanu tiek piemērota komisijas maksa (lūdzam skatīt Dāvanu karšu lietošanas noteikumus). Dāvanu kartes nepieņem: Šūšanas darbnīca, Jampadracis BB, SEB Banka, Ekselence saldējuma stends.

Kartes bilance

Lietošanas noteikumi un cenrādis

Galleria Riga dāvanu kartes lietošanas noteikumi pieejami šeit.
 

Komisijas maksas 

Pakalpojums

Komisijas maksa kartes lietotājam ieskaitot PVN,  EUR*

Kartes uzlāde (min EUR 20.00, max EUR 150.00)

Bezmaksas

Pirkuma komisija Bezmaksas
Kartes atlikuma pārbaude ATM 1 EUR
Kartes atlikuma un darījumu vēstures pārbaude internetā T/C Galleria Riga mājas lapā www.galleriariga.lv  Bezmaksas
Kartes Derīguma termiņa pagarināšana 7 EUR
Bojātas Kartes nomaiņa 7 EUR
Kartei, kurai beidzies derīguma termiņš konta uzturēšana līdz konta atlikums sasniedz EUR 0  1.50 EUR mēnesī, sākot ar pirmo mēnesi pēc Kartes derīguma termiņa beigām
Nepamatotas pretenzijas izskatīšana 20 EUR
Atlikuma izsniegšana no Kartes 20 EUR
Karšu saņemšana Galleria Riga Bezmaksas 
Kartes Dāvanu iepakojums Saskaņā ar Galleria Riga noteikto cenrādi) 
*PVN likme tiek piemērota atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem